Služby

Dietetika

Podobně jako léčivé byliny, mají i potraviny svůj blahodárný vliv na lidské zdraví. Každá potravina má svůj termický charakter, chuť i vztah ke konkrétnímu orgánu. Čerstvé potraviny nám ve velké míře pomáhají, průmyslově zpracované nám pak především škodí. Správné nastavení jídelníčku může výrazně podpořit účinek fytoterapie, špatné nastavení pak může udržovat naše tělo v neustálé disbalanci.

Vhodně sestavený jídelníček i pitný režim by měl tvořit především prevenci našeho zdraví!