fbpx

Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Vyplnění dotazníků

Společnost BLUEM s.r.o., se sídlem Jivno 154, 373 71 Jivno, IČ 28502515, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28129 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Křestní jméno
E-mail
Datum narození
Výšku
Váhu
Pohlaví
Užívané léky
Nemoci a operace v průběhu života
Fyzické a psychické obtíže
Fotografii jazyka a fyzických obtíží

Zpracování křestního jména a e-mailu uvedeného u objednávky umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vyhodnocení dotazníku a zaslání výsledku.

V případě zpracování ostatních výše uvedených osobních údajů se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je rovněž nutné za účelem vyhodnocení dotazníku a navržení individuálních doporučení na změnu životosprávy. Pro takové zpracování je zapotřebí jednoznačný souhlas uživatele, který je udělen zakliknutím - Souhlas se zpracováním  citlivých osobních údajů - v dotazníku. Takové zpracování poté umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou společností BLUEM s. r.o. zpracovávány po dobu 14 dnů, poté budou společností zlikvidovány, včetně vymazání těchto údajů z webové databáze. Zpracování osobních údajů je prováděno společností BLUEM s.r.o., tedy správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese recepce@santao.cz, info@bluem.cz