Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Vyplnění dotazníků

Společnost Ing. Martin Janouch, se sídlem Jivno 154, 373 71 Jivno, IČ 72176440 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Křestní jméno
E-mail
Datum narození
Výšku
Váhu
Pohlaví
Užívané léky
Nemoci a operace v průběhu života
Fyzické a psychické obtíže
Fotografii jazyka a fyzických obtíží

Zpracování křestního jména a e-mailu uvedeného u objednávky umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vyhodnocení dotazníku a zaslání výsledku.

V případě zpracování ostatních výše uvedených osobních údajů se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je rovněž nutné za účelem vyhodnocení dotazníku a navržení individuálních doporučení na změnu životosprávy. Pro takové zpracování je zapotřebí jednoznačný souhlas uživatele, který je udělen zakliknutím - Souhlas se zpracováním  citlivých osobních údajů - v dotazníku. Takové zpracování poté umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou společností Ing. Martin Janouch zpracovávány po dobu 14 dnů, poté budou společností zlikvidovány, včetně vymazání těchto údajů z webové databáze. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Ing. Martin Janouch, tedy správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese recepce@santao.cz.