SanTao

V centru SanTao se při spolupráci s klienty věnujeme třem základním aspektům zdraví a kvalitního lidského života. Fyzické tělo harmonizujeme pomocí tradiční čínské medicíny, mysli pomáháme osobním rozvojem a duši povznášíme rozvojem duchovním. To vše ideálně propojujeme do jednoho celku. I název našeho centra – SanTao – vznikl jako česká transkripce čínských slov San (tři) a Dao (cesta, směr). Nechceme vynechat jediný aspekt pomoci, který jsme schopni nabídnout. Mimo terapie pořádáme i kurzy, přednášky a semináře z oblasti čínské medicíny, zdravého životního stylu, zdravé výživy, rozvoje osobnosti a růstu ducha. Nabízíme pravidelná cvičení čínského zdravotního Qi Gongu. Najdete u nás i obchůdek zdravé výživy, doplňků stravy, produktů tradiční čínské medicíny a přírodní čínské kosmetiky. V obchůdku vám nabídneme pouze to zboží, které jsme sami vyzkoušeli, které se nám osvědčilo a proto vám ho můžeme vždy zcela doporučit. Naši terapeuti jsou připraveni vám věnovat svůj čas, svou pozornost a především také své schopnosti.

Martin Janouch

Terapeut TČM a komunikační terapie, lektor

Během studia biomedicíny jsem začal více a více inklinovat k „alternativním“ metodám léčby. To nakonec, po absolvování seminářů a přednášek z mnoha oblastí, vyústilo v čtyřleté studium tradiční čínské medicíny na TCM Institutu. V průběhu studia TCM jsem se začal zajímat také o osobní a duchovní rozvoj, který je pro mě neoddělitelně spjat s léčbou a zdravím lidí. V současné době se snažím propojovat všechny postupy, které mi umožňují pomáhat každému klientovi individuálně, přesně dle jeho potřeb.

Budu rád, když se budeme v ordinaci potkávat co nejméně, protože pak to znamená, že jste zdraví a spokojení, že naše terapie je úspěšná. Naopak se těším, že se zúčastníte našich seminářů a přednášek, a že vám ukáži možnosti vaší životní cesty.

Já jsem tu pro vás, jsem tu pro sebe, vy jste tu pro mě. Děkuji.

Markéta Aubrechtová

Terapeut TČM

Láska a blízký vztah k přírodě mě přivedly ke studiu přírodovědecké fakulty, které mi dalo odborné znalosti v daném oboru. Měla jsem možnost podniknout několik cest za poznáním života a způsobu léčby izolovaných domorodých kmenů. Nejen při těchto cestách jsem pochopila, že být terapeutem, a mít možnost uzdravit jiné lidi, je životním posláním. Posláním, které bych chtěla plnit co nejsvědomitěji.

Člověk povětšinou vnímá nemoc jako něco negativního ve svém životě, ale pro mě má vlastní nemoc znamenala životní cestu, za kterou jsem nesmírně vděčná. Jelikož to byla právě ona, která mi otevřela možnost nahlédnutí, umožnila pochopení a pocítění fungování čínské medicíny na vlastní kůži. Komplexní pohled a propojenost tradiční čínské medicíny vedoucí k uzdravení a celkové harmonii lidského těla i duše mě oslovily natolik, že jsem absolvovala studium tradiční čínské medicíny na TCM Institutu.

Ve své terapii se pokouším využít a zkombinovat všech svých dosavadních znalostí a v neposlední řadě využít co nejvíce empatie a vcítění se do svých pacientů. Moc ráda Vám na Vaší cestě uzdravení podám svou pomocnou ruku.