„Koučování je způsob rozvoje, jehož prostřednictvím je jedinec podporován v dosažení svého osobního či profesního cíle.“

V průběhu koučinkového sezení pomáhá terapeut klientovi v hledání jeho životní cesty, navrácení zdraví, dosahování pracovních úspěchů. Oproti komunikační terapii zde terapeut nevystupuje jako rádce, ale jako pomocník ve vlastním uvědomění klienta.